Нашите Видеа

Според действащият в Република БЪЛГАРИЯ, Канала ни в YOUTUBE се позова  на „ЗАКОНА  ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА“,

чл. 24, ал.2. използването на цитати от вече разгласени произведения на други лица при критика или обзор при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; цитирането трябва да съответства на обичайната практика и да е в обем, оправдан от целта;

Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу.

(2) Съгласие по ал. 1 не се изисква, когато: 1. изображението е било направено в хода на обществената дейност на изобразеното лице или на публично или обществено място.

Никой от клиповете не се използват за рекламна цел и ни не събират данни с категория специални данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 който са в канала и тук.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. повече информация

error: Content is protected !! Собственост на РЕ ТВ ХД !!